Events

Energie Transitie Oplossingen

Het programma

12:00
Broodjeslunch en kennismaking
12:45
Welkom & introductie Eneria
13:15
Energie transitie oplossingen
14:15
Pauze
14:30
Service oplossingen & dienst na verkoop
15:30
Bezoek nieuw gebouw & atelier
16:30
Networking
18:00
Einde

Schrijf je hier in

Algemene voorwaarden
De persoonsgegevens die via de website eneria.be (hierna te noemen "de Website") worden verzameld, zijn bestemd om te worden verwerkt door BERGERAT MONNOYEUR, de verwerkingsverantwoordelijke, voor de doeleinden om uw verzoek om informatie te verwerken en om u beter te leren kennen. De met een sterretje gemarkeerde informatie is verplicht voor het beheer van uw aanvragen. In overeenstemming met de Toepasselijke Regelgeving Inzake Gegevensbescherming, heeft u:

- een recht op toegang, rectificatie, uitwissing en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
- een recht op beperking van uw persoonsgegevens en op verzet om gegronde redenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
- een recht om uw toestemming op elk ogenblik in te trekken;
- de mogelijkheid om ons instructies over te maken inzake het lot van persoonsgegevens bij overlijden van de betrokkene (bewaring, uitwissing, doorgifte aan een derde, enz.).

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit zijnde Gegevensbeschermingsautoriteit in geval van een inbreuk op de Toepasselijke Regelgeving Inzake Gegevensbescherming. Gegevensbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35, 1000 Brussel +32 (0)2 274 48 00 +32 (0)2 274 48 35 contact@apd-gba.be

U kunt deze rechten uitoefenen door te schrijven naar het volgende e-mailadres: dpo@bmbe.be.
Uw verzet kan echter, in de praktijk en in voorkomend geval, gevolgen hebben voor uw verzoek om informatie.

Voor meer informatie over deze verwerking verwijzen wij u naar onze Privacy Policy.