• Voortbouwend op tientallen jaren van innovatie en expertise op het gebied van dieselmotoren, is Caterpillar vooruitdenkend en biedt ze steeds de beste technologie.
   
 
  • Het systematisch toepassen van technologieën voldoet aan de verwachtingen van onze klanten inzake productiviteit, brandstofverbruik, betrouwbaarheid en levensduur.
   
 
  • Wij leveren Caterpillar motoren die voldoen aan de wetgeving inzake uitstoot van schadelijke stoffen.
   
 
  • De wereldwijde scheepvaart moet voldoen aan programma's die bestemd zijn om de emissies van alle diesel aangedreven schepen te verminderen.
   

Normen voor luchtkwaliteit: Blijf in lijn

De normen voor luchtkwaliteit worden steeds strenger. De technologie van de Caterpillar® motoren zorgt ervoor dat u overal ter wereld aan die normen voldoet. Vandaag, maar ook morgen.

De Cat® motoren respecteren de normen voor bouwplaatsmateriaal, uitgevaardigd door het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA), de California Air Resources Board (CARB) en de Europese Unie. In R&D spitste Caterpillar zich toe op toekomstige, nog strengere verontreinigingsvormen. Twee ecologische controletechnologieën zijn essentieel.

De elektronische controle reduceert de verontreinigende emissies door de verbranding te optimaliseren onder verschillende belastings- en temperatuuromstandigheden. Sensoren controleren de motortoestand en sturen informatie door naar een elektronische besturingsmodule. Die elektronische besturingsmodule past vervolgens de brandstoftoevoer en verbranding heel nauwkeurig aan om de verontreinigende uitstoot in te perken.


De koeling van de inlaatlucht koelt de warme lucht onder druk afkomstig van de turbocompressoren vóór die de verbrandingskamer binnengaat. Een koudere inlaatlucht helpt om de uitstoot van stikstofoxide (NOx) terug te dringen.

De geselecteerde Cat® motoren werken ondertussen met die technologieën. Beide technologieën zullen mee evolueren met de strengere normen die de komende jaren in fases zullen worden ingevoerd.

Meer weten over de planning