• Voortbouwend op tientallen jaren van innovatie en expertise op het gebied van dieselmotoren, is Caterpillar vooruitdenkend en biedt ze steeds de beste technologie.
   
 
  • Het systematisch toepassen van technologieën voldoet aan de verwachtingen van onze klanten inzake productiviteit, brandstofverbruik, betrouwbaarheid en levensduur.
   
 
  • Wij leveren Caterpillar motoren die voldoen aan de wetgeving inzake uitstoot van schadelijke stoffen.
   
 
  • De wereldwijde scheepvaart moet voldoen aan programma's die bestemd zijn om de emissies van alle diesel aangedreven schepen te verminderen.
   

Scheepvaartindustrie : voorschriften en normen

De wereldwijde scheepvaartindustrie blijft in grote mate verantwoordelijk voor de luchtverontreiniging in tal van steden en havengebieden.

De wereldwijde regelgevende instanties, Det Norske Veritas (DNV), het US Environmental Protection Agency (EPA), EURO vaarwegen (Voies navigables EURO) en de International Maritime Organization (IMO) keurden programma’s goed die de uitstoot van alle schepen met dieselmotor moeten inperken.

Voor de scheepsklanten van Caterpillar zijn de uitstootnormen een essentieel element om er zeker van te zijn dat de dieselmotoren voldoen aan de internationale normen.