• Met de opkomst van nieuwe klantbehoeften is het onvermijdbaar om de kennis van onze teams bij te sturen.
   
 
  • Wij zijn vastbesloten om onze werknemers te integreren en vast te houden. We laten ze hun vaardigheden ontwikkelen en onderhouden.
   

De kracht van ons engagement

Eneria wordt gekenmerkt door drie grote principes die dagelijks onze teams stimuleren: techniciteit, transversaliteit en veiligheid.

 Techniciteit

Als exclusieve concessiehouder van Caterpillar in België geniet Eneria de wereldwijd erkende kwaliteit van de Caterpillar motoren. Techniciteit vormt per definitie de kern van onze activiteit met de on-board technologieën (mechanica, elektriciteit, elektronica).

We bieden een perfect evenwicht tussen de research- & developmentmiddelen van Caterpillar en de vakkennis en pro-activiteit van onze ingenieurs. Zo kunnen we onze klanten maatoplossingen op basis van wereldwijd vermaarde producten voorstellen.

Transversaliteit

Transversaliteit staat al 80 jaar centraal in onze relatie met Caterpillar. Dat komt naar voren in de communicatie met onze verschillende contactpersonen, net als in onze organisatie.

We zetten in op teamspirit, werk in projectvorm en op de uitwisseling van ervaringen om verder te groeien, de competenties van onze teams uit te bouwen en onze klanten optimaal te begeleiden.

Transversalité des offres

Veiligheid

Tijdens hun opdrachten komen de teams van Eneria op sites met heel uiteenlopende profielen en activiteiten terecht. Op een schip, in een chemiebedrijf of op een boorplatform. We moeten er voor zorgen dat onze teams steeds de opgelegde gezondheids-, veiligheids- en arbeidsregels toepassen en doen toepassen.

Opdat veiligheid een vaste reflex zou zijn, verbinden we ons ertoe om:

  • een interne veiligheidscultuur te bevorderen,
  • de veiligheid van onze medewerkers en partners te verzekeren,
  • het aantal ongevallen terug te dringen door de risico’s te beheersen en gevaarlijke situaties te voorkomen,
  • ongevallen te onderzoeken en er lessen uit te trekken en
  • aan de wetgeving voldoen.

32% van alle opleidingsuren wordt daarom aan veiligheid besteed.

top